LETNÁ PRÍPRAVA 2018


 

Letná príprava Spiš Indians 2018

Kategórie: 3,4 – 16:30-17:30

5 – 15:30-16:30

7 – 14:30-15:30

0-2 – 17:30-18:30

Termín: 14. 5. 2018 – 29. 6. 2018 (celkovo 7 týždňov)

Predpokladaný/Reálny počet tréningov : 3,4 – 21/21

5 – 21/25

7 – 21/25

0-2 – 7/7

Miesto: Gymnázium Levoča (telocvičňa, ihrisko), Zimný štadión Levoča, Futbalové ihrisko Levoča, Gymnázium Levoča (športová hala)

Tréningy počas letnej prípravy boli zamerané na rozvoj všeobecnej kondície. Spomedzi pohybových schopností dominoval rozvoj rýchlostných schopností (akceleračná, maximálna, rýchlosť so zmenami smeru, s výberom), nakoľko sú zverenci v optimálnom veku na rozvoj tejto schopnosti. Silové schopnosti sme rozvíjali pomocou cvičení prevažne s vlastnou hmotnosťou. Z dôvodu malej frekvencia tréningov sme v 4. Týždni prípravy pridali tréning vo štvrtok na zimnom štadióne respektíve futbalovom ihrisku pre kategórie 5 a 7. Pre mladšie kategórie boli tréningové jednotky zamerané na rozvoj koordinačných schopností a na osvojenie si základných cvičení (atletická abeceda…). Deti do 2. Ročníka mali 1 tréningovú jednotku do týždňa (piatok). Tréningy prebiehali výlučne hravou formou.

Hráči kategórie 7 sa zúčastnili akcie CCM Skill Camp, na ktorej absolvovali tréning na ľade tréning mimo ľadu.

Kategória 0-2 sa zúčastnila turnaja v Prešove kde odohrali 3 zápasy minihokeja.