OKTÓBER 2018


Report október 2018

 

Kategórie: 3,4. ročník – Pondelok: 16:15-17:15, Utorok: 16:30-17:30 (telocvičňa) Štvrtok: 16:15-17:15, Piatok: 13:30-14:30, Sobota: 8:45-9:45

                 0-2. ročník – Utorok: 16:15-17:15, Sobota: 7:30-8:30

Počet tréningov: 3,4 – 15 TJ, 3.ročník – 2 zväzové turnaje v minihokeji, 4.ročník – 1 zväzový turnaj v minihokeji

    0-2 – 9 TJ + Turnaj o pohár primátora mesta Bardejov

Miesto: Zimný štadión Levoča, telocvičňa na zimnom štadióne, futbalové ihrisko Levoča, telocvičňa gymnázia, strelecký trenažér na zimnom štadióne

Tréningy HP-3,4 boli v mesiaci október zamerané na korčuľovanie a herné činnosti jednotlivca, z dôvodu rozbehnutého súťažného obdobia nám vypadli tréningy v sobotu, ktoré boli zložené z prípravných herných cvičení. Pondelkové korčuliarske tréningy boli zamerané na technickú stránku korčuľovania – nácvik a zdokonaľovanie prekladania vpred a jazdy vzad a jazdy vpred v oblúkoch. Novinkou pre túto kategóriu boli tréningy s krasokorčuliarskou trénerkou, ktoré HP-3,4 absolvovali 2 krát v mesiaci a boli taktiež zamerané na technickú stránku korčuľovania (používanie vnútorných a vonkajších hrán korčúľ, nácvik brzdenia vnútornou hranou korčule). Tréningy vo štvrtok boli zamerané na nácvik a zdokonaľovanie HČJ – prihrávanie (v stoji, v pohybe, podľa postavenia hokejky spoluhráča), vedenie puku, streľbu ťahom z pohybu. Piatkové tréningy boli zamerané na rozvoj rýchlosti formou súťaži v dvojiciach/družstvách (štarty z rôznych polôh, agility, štart po zastavení, reakčnú rýchlosť). Hráči kategórie HP3 odohrali 2 zväzové turnaje v minihokeji v Levoči a Slávii Prešov. Kategória HP4 odohrala 1 zväzový turnaj doma v Levoči. V tomto mesiaci sme začali využívať strelecký trenažér v priestoroch nášho klubu. Po absolvovaní tréningu na ľade hráči traja hráči z kategórie HP-3,4 absolvujú tréning ešte aj na trenažéri (zameranie hlavne na techniku strely ťahom v stoji a súťaže v presnosti streľby – dôraz na zdvihnutie hlavy pri strele). Pred tréningami je už samozrejmosťou rozcvička, kde sme sa venujeme rozvoju rýchlosti, obratnosti a nácviku základných gymnastických prvkov.                                         Kategória 0-2 absolvovala v tomto mesiaci 9 tréningových jednotiek na ľade. Pokračovali sme v nácviku a zdokonaľovaní jazdy vpred v oblúkoch, korčuliarskej abecedy a zaradili sme už aj nácvik jazdy vzad a prekladania vpred. Pri tréningoch tejto kategórie sú samozrejmosťou v každom tréningu hry a hokej. HP2 sa zúčastnila Turnaja o pohár primátora mesta Bardejov (nepočítalo sa skóre a odmenené boli všetky deti medailami).

 

Súťažné obdobie október

Kategória: 5 – 7

Termín: 1. 10. 2018 – 31. 10.2018

Počet tréningov : 7 – 13 ľad, 4 suchý

                                   5 – 13 ľad, 4 suchý

Miesto: Zimný štadión Levoča (telocvičňa, ihrisko), Gymnázium Levoča (športová hala)

                Tréningový proces pokračoval vo vopred určenom pláne. V pondelok korčuliarske tréningy na zdokonalenie techniky korčuľovania s krasokorčuliarskou trénerkou. Pri jej neprítomnosti sme v dvoch pondelkových tréningoch pridali stickhandling, v ktorom sme sa zamerali na zdokonalenie práce s hokejkou v kombinácií s korčuliarskymi cvičeniami. Vo štvrtok sme sa zamerali na herné kombinácie a zdokonalenie spolupráce viacerých hráčov v útočnej fáze. Využívali sme nácvik spolupráce dvoch a troch hráčov. V piatky boli podľa plánu zaradené herné tréningy zamerané na rozvoj rôznych herných činností jednotlivca: streľba, obsadzovanie, uvoľňovanie, prihrávanie puku atď. Brankárske tréningy prebiehali v utorok (ľad + suchá príprava) a vo štvrtok (ľad), pod vedením trénera Rudolfa Jurčenka. Tréningy boli zamerané na techniku korčuľovania a orientáciu brankára v bránkovisku vzhľadom na pozíciu puku a strelca. V utorky na tréningoch v telocvični sme sa zamerali na rozvoj rýchlosti: rýchlosť so zmenami smeru a rýchlosť s výberom. Rozvoj silových schopností pomocou cvičení s vlastnou hmotnosťou.

                V októbri sme zaradili do tréningového procesu tréningové jednotky na novootvorenom špeciálnom streleckom trenažéri, ktoré sú zaradené po každom tréningu na ľade. Tréningové jednotky sú v trvaní 60 minút a hráči sú striedaní na pravidelnej báze. Z priestorových dôvodov sme počet hráčov na jednu TJ museli upraviť z plánovaných 5 na 3. TJ sú zamerané na rozvoj techniky rôznych spôsobov streľby.

                V októbri pokračovala súťaž starších a mladších žiakov. V tomto mesiaci sme nastúpili v 5 stretnutiach.

Výsledky starší žiaci: Trebišov (0:15 doma), Bardejov (8:5 vonku), Humenné (10:6 doma), Michalovce (4:12 vonku), Poprad (1:25 doma)

                Z dôvodu nevhodného správania na zápasoch a v kabíne bol nútený opustiť tréningový proces jeden hráč siedmeho ročníka.

Výsledky mladší žiaci: Trebišov (13:6 doma), Bardejov (3:4 vonku), Humenné (3:5 doma), Michalovce (4:12 vonku), Poprad (2:3 doma)

                V kategórií mladších žiakov sme sa rozhodli zaradiť do prvej a druhej päťky hráčov, ktorí začali s hokejom minulú sezónu ale vidíme v nich potenciál na rýchle zlepšovanie. Veľmi rýchlo sa učia pohybovým schopnostiam a majú dobrý prehľad v hre. Ich nedostatky sú zatiaľ v korčuľovaní a v technike HČJ (nakoľko sú v tréningovom procese iba pol minulej sezóny).