SEPTEMBER 2018


Report september 2018

Kategórie: 3,4. ročník – Pondelok: 16:15-17:15, Utorok: 16:30-17:30 (telocvičňa) Štvrtok:

16:15-17:15, Piatok: 13:30-14:30, Sobota: 8:45-9:45

     0-2. ročník – Utorok: 16:15-17:15, Sobota: 7:30-8:30

Počet tréningov: 3,4 – 15 TJ

    0-2 – 9 TJ

Miesto: Zimný štadión Levoča, telocvičňa na zimnom štadióne, futbalové ihrisko Levoča, telocvičňa gymnázia,

Tréningy kategórie 3-4 boli v mesiaci september zamerané na korčuľovanie, herné činnosti jednotlivca a taktiež sme zaradili prípravné herné cvičenia. Pri korčuliarskych tréningoch v pondelok a v piatok sme sa zamerali na nácvik a zdokonaľovanie prekladania vpred, jazdy vzad, brzdenia, cvičenia na používanie vnútorných a vonkajších hrán korčúľ, prechody z jazdy vpred do jazdy vzad a taktiež na rýchlosť (štarty z rôznych polôh, štart po brzde a korčuľovanie so smenami smeru – agility). Štvrtkové tréningy boli zamerané na nácvik a zdokonaľovanie HČJ – prihrávanie (v stoji a v pohybe), vedenie puku a streľba ťahom po prihrávke. Sobotné tréningy boli zložené z prípravných herných cvičení (obsadzovanie hráča, využívanie celej šírky ihriska a kombináciu prihraj a korčuľuj. Kategória 3-4 taktiež odohrala súťažný turnaj v minihokeji a 2 prípravné zápasy v rámci tréningu s Kežmarkom. Pred každým tréningom (okrem soboty) hráči absolvovali rozcvičku, pri ktorej sme sa zameriavali na rozvoj rýchlosti (frekvenčný rebrík, štarty z rôznych polôh) a odrazovú silu.

Pri kategórii 0-2 sme sa zamerali na nácvik jazdy vpred v oblúkoch, korčuliarskej abecedy, brzdenia pluhom. Jeden tréning bol taktiež výlučne súťažný, kde sme deti rozdelili do 4 skupín a súťažili medzi sebou, čo sa u nich stretlo s pozitívnou reakciou a nezabudli sme ani pri tejto kategórii na herný tréning, kedy si zahrali hokej, hokej s tenisovou loptičkou a futbal.