Poukázanie 2% z dane


Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

 

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

 

4. Vytlač si vyhlásenie a ručne doplň, alebo priamo doplň v počítači a vytlač:

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

 

5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

 

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

 

7. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Údaje pre FO a PO, ktoré si samé podávajú daňové priznania:
Do kolónky na poukázanie 2% z dane napíšte prijímateľa:
IČO: 42419981
Právna forma: Občianské združenie
Obchodné meno: Hokejový klub Spiš Indians
Sídlo: Pri podkove Súpisné číslo: 870/5
PSČ: 05401 OBEC: Levoča

 

údaje dostupné na:

 

Ako mám poukázať 2% z dane?   – na tejto stránke nájdete postup krokov a aj potrebné dokumenty

 

s pozdravom

 

Radoslav KellnerHokejový klub Spiš Indians Levoča