Tréneri


Mgr. Michal Zoričák

Šéftréner mládeže HK Spiš Indians

zoricak

Narodený 17.7.1992

Kariéra :

– od prípravky po dorast HK Poprad
– juniorka HK Senica

Trénerská kvalifikácia

A+, stupeň vzdelania V., licencia udelená na základe štúdia FTVŠ UK a trénerskej praxe

Mgr. Pavel Bašta

basta

Narodený : 1984

absolvent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (2009), aprobácia telesná výchova – dejepis

Kariéra :

– od prípravky po juniorku HK Slovan Levoča  HK White Lady 96 Levoča (1993 – 2002)

Trénerská kvalifikácia D

Ing. Róbert Hardoň

hardon

Narodený : 14.2.1980

Kariéra :

– od prípravky po juniorku HK Slovan Levoča a HK White Lady 96 Levoča (1986 – 1998)

Trénerská kvalifikácia D

Ing. Attila Pápišta

hardon

Trénerská kvalifikácia D

Mgr. Dávid Starovič

hardon

Trénerská kvalifikácia C

Rudolf Jurčenko

Tréner brankárov

hardon

Trénerská kvalifikácia C

Daniel Vondra

Asistent trénera

hardon

Trénerská kvalifikácia C